Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Muvafakatname


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’nın (ASKEV ya da Vakıf ) aşağıdaki “Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme, aydınlatma ve taahhüt metni” doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine özgür irademle muvafakat ediyorum.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma ve Taahhüt Metni


Değerli ASKEV Dostları,

Bu bilgilendirme formu, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı’na (ASKEV ya da Vakıf) bağış yapan kişi ve kurumların paylaşmış oldukları kişisel verilerin ASKEV tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, ASKEV 'Veri Sorumlusu' sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde ASKEV tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir.
Vakıf, askev.org.tr üzerinden kredi kartınız ile yapacağınız işlemler sırasında girdiğiniz genel kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, e-posta, adres, telefon gibi) sadece sitenin verdiği hizmetler için kullanır. Bunlar, Vakfın çalışmaları, bağış işleminiz ile ilgili belge paylaşımı gibi hizmetlerdir.


Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.


Veri sorumlusu sıfatıyla ASKEV olarak;
(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Vakıf adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla iletisim@askev.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html) kanunu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,
A S K E V
Bilginer- Melin
Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı