Bilginer ailesi

Nevin Bilginer (1932-2015)-Mehmet Bilginer (1919-2007)

Bulgaristan, Filibe doğumlu Mehmet Bilginer, 1940'lı yılların başında iş hayatı boyunca ortaklıkları süren Nazım Tezer ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Zorlu geçen gençlik yıllarında iş hayatına atıldı. Nazım Tezer ile birlikte önce taşınabilir sinema makinelerinin, konulu ve eğitim filmlerinin dağıtımını yapan Darfilm firmasını kurdular. Dönemin güç koşullarında gecelerini gündüzlerine katarak bütün Türkiye'yi dolaştılar. Darfilm daha sonra fotoğraf malzemesi alanına girdi, 1985 yılında Polaroid ürünlerinin Türkiye temsilcisi oldu.

1970'li yıllarda iletişim alanına sanayici olarak girildi; Türktelefon ve Türktelekom firmaları kuruldu. Yugoslav Iskra firması iş birliği ile telefon santralları üretildi, yüzlerce aileye iş olanağı sağlandı.

Nevin Bilginer, eşinin çalışmalarında başta gelen destekçisi oldu. Üretim tesislerinin olduğu Bağcılar'da yaptırdıkları 3.000 öğrencilik, 8 yıllık İlköğretim okulu eğitim alanındaki ilk bağışlarıdır.

Nevin Bilginer, eşinin vefatından sonra, önce TEVİTÖL KIZ ÖĞRENCİ YATAKHANESİ, sonra da TEVİTÖL NEVİN - MEHMET BİLGİNER KÜLTÜR SANAT MERKEZİ yapımı için bağışta bulundu; ne yazık ki merkezin açılışını göremedi.

Nevin Bilginer'in sağlığında düşünce aşamasında olan vakıf kurma fikri kendisinden sonra Melin ailesi tarafından gerçekleştirildi.