2020-2021 Yılı Burslu Öğrencilerimiz

2020-2021 öğretim yılında 3 ortaöğretim, 39 üniversite olmak üzere toplam 42 burslu öğrencimiz var.

Öğrencilerimizin 24'ü kız, 18'i erkek.

Fakültelere göre dağılım:
Tıp:  12
Mühendislik: 11
Hukuk: 4
Sağlık Bilimleri: 4
Eğitim: 2
Diş Hekimliği: 1
Eczacılık: 1
İktisat: 1
Fen: 1 
İşletme: 1
Veteriner: 1