Zeytinliğin 12 ayı, 2020

OCAK 2020

 1. Bahçemize yatay ve düşey doğrultuda çift kat tiller sürümü yapıldı.
 2. Bahçemizin su tutan alt bölümüne bakla ekimi yapıldı. Böylece, baklanın kazık kök sistemiyle toprağı havalandırması ve yeşil gübreleme ile bu bölgenin organik maddesinin zenginleştirilmesi hedeflendi.
 3. Kök solgunluğu(Verticillium) hastalığı ile mücadele için açılan çukurlara toprak dolgusu yapıldı.
 4. Zeytinliğimizin toprak yüzeyinin fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi için alanımızın tümüne DAP gübresi atıldı.
 5. Zeytin ağaçlarımıza Blue bordo ilaçlaması yapıldı.
 6. Kuyu alanının yağıştan zarar görmemesi için ahşap malzeme ile kapatılması çalışmaları tamamlandı.
 7. 2020 yılı için İyi Tarım sözleşmesi imzalandı.
 8. Şubat ayında yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek iş programı yapıldı.

ŞUBAT 2020

 1. Açık depo alanı ve iyi tarım ilaç deposu temizlenerek düzenlendi.
 2. Damlama boruları ve ek bağlantıları kuyu alanına konuldu.
 3. Artezyen kuyusunun paslanan metal aksamları boyandı.
 4. Rüzgar ve fırtına etkisi ile kırılan dallar hızar motoru ile kesildi.
 5. Dikmelerin herekleri kontrol edilmiş ve açılanları bağlandı.
 6. Hasat makinalarının yıllık bakımları yapıldı.
 7. Budama çalışması için ekip ve malzeme hazırlığı yapıldı.

MART 2020

 1. Zeytinliğin tüm toprak alanına Amonyum sülfat gübresi atıldı.
 2. Bahçemizde budama çalışması: Bu çalışma kapsamında yaşlı dallar çıkarıldı, yoğun sürgün taşıyan uç dallar seyreltildi, ağaçların iç kısımlarının ışık alabilmesi için aralama budamaları yapıldı.
 3. Budanan geniş kesi yerlerine muhtemel bir mantar hastalığının oluşumana engel olmak amacı ile doğal çam katranı sürüldü.
 4. Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri bahçemize gelerek budama çalışmalarını kontrol etti. Budama desteği için gerekli onay alındı.
 5. Dal kanseri ve halkalı leke hastalığı ile mücadele için ağaçlarımıza 2. Bordo bulamacı ilaçlaması yapıldı.
 6. İyi Tarım Danışmanımız Aycan Hanım'a uygulanan bakım çalışmaları hakkında bilgi verildi ve görüşleri alındı.

NİSAN 2020

 1. Zeytin ağaçlarının budama çalışmaları tamamlandı.
 2. Budama çalışmaları Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından denetlendi.
 3. Bahçemizin toprak alanına azot gübresi atıldı.
 4. Bahçemiz diskaro ile sürüldü, yabancı otlar toprağa karıştırıldı.
 5. Bahçemizin alt bölümüne toprak besleme için ekilen bakla fideleri sürülerek toprağa karıştırıldı.
 6. Bahçemizin sürgün ve somak (meyve öncesi) gelişimlerinin iyi olduğu görüldü.
 7. Zeytin ağaçlarımıza meyve oluşum süreci öncesinde yaprak gübresi ve sıvı humik asit karışımı atıldı.
 8. Dikme fidelerine sulama çanağı açıldı ve toprakları havalandırıldı.
 9. Kuruyan fidelerin yerine dikilmek üzere 10 adet Ayvalık türü zeytin fidesi alındı.

MAYIS 2020

 1. Pamuklu bit zararlısının önlenmesi amacıyla ağaçlara ilaçlama yapıldı.
 2. Bahçemizde çiçeklenme ve meyve tutumunu arttırmak için yaprak gübrelemesi yapıldı.
 3. Kuruyan dikme ağaçlarının yerine dikilmek üzere 10 adet Ayvalık türü zeytin fidesi alındı, dikimleri yapıldı.
 4. Ağaçlarımızın dip kısımlarında oluşan obur sürgünler temizlendi.
 5. Hava sıcaklığına parelel olarak dikme ağaçlarının sulama çalışmalarına başlandı.
 6. Bahçemizde bulunan domat ve kalamata türlerine pleksi malzemeden isimlik yaptırıldı.
 7. Ağaçlarımızın çiçeklenme süreci sonrasında meyve tutumunun iyi olduğu görüldü.
 8. İyi Tarım danışmanızla görüşülerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi

HAZİRAN 2020

 1. Arazimize ulaşımı sağlayan kadastro yolu iş makinası ile açılarak tesviye edildi.
 2. Arazimizin alt-orta-üst bölgelerindeki muhtelif ağaçlardan alınan yaprak örnekleri analiz için laboratuvara gönderildi.
 3. Ağaçların meyve bağlama sürecinin tamamlanması ile toprak sürümü yapıldı.
 4. Zeytin güvesi ile mücadele için zirai ilaçlama yapıldı.
 5. Meyve tutumunu güçlü kılmak ve bitki besleme için ağaçlara yapraktan kalsiyum gübrelemesi yapıldı.
 6. Damlama sulama boruları ağaçların tepe taç izdüşümlerine konuldu.
 7. Kök solgunluğu (Verticillum) hastalığı görülen 2 ağacın kök çevreleri açılarak bakırlı ilaçlama yapıldı.
 8. Dikme fidanların yabancı otları alınarak kök çanağı açıldı.
 9. Ağaç kök kısımlarından çıkan obur sürgünler temizlendi.
 10. Ağaç gövdelerine kireç sürüldü.
 11. İyi Tarım Danışmanımız Aycan Titiz ile bahçe gezildi, gerekli kontroller yapılarak görüşleri alındı.

TEMMUZ 2020

 1. Ağaç gövdelerine kireç sürülmesi çalışmaları tamamlandı.
 2. Dikme ağaçlara kök çanağı açıldı, kaymak tabakası oluşumuna engel olmak için çapalama yapıldı.
 3. Damlama sulama boruları ağaç tepe taç izdüşümlerine konuldu.
 4. Damlama sulama sistemi test edilerek arızalı olan bölgelerin tamiri yapıldı.
 5. Temmuz ayının ortasına kadar ağaçlarımıza sulama yapıldı.
 6. Ağaçların dip kısımlarından çıkan sürgünler (piç sürgün) çıkarıldı.
 7. Ağaçların gövde içlerinden çıkan aşırı sürgünler (obur sürgün) seyreltildi.
 8. Geçtiğimiz yıl kök solgunluğu (Verticillum) hastalığı görülen 2 adet ağacımız alt dallarından sürgün verdiği ve canlandığı için sürgün üstlerinde bulunan kuru dalları çıkarıldı.
 9. Zeytin ağaçları zararlılarına karşı ağaçlarımız periyodik olarak kontrol edildi.
 10. Arazimizde bulunan atık malzemeler kaldırıldı.
 11. İyi tarım deposu temizliği ve düzenlenmesi yapıldı.

AĞUSTOS 2020

 1. Ağaçlar ve dikme fidanların sulama çalışmalarına devam edildi.
 2. Manuel olarak gündüz yapılan damlama sulama sisteminden otomatik sulama sistemine geçildi, gece saatlerinde ağaçlarımıza daha verimli sulama yapılmaya başlandı.
 3. Ağaçlarımıza, zeytin fidan tırtılı zararlısı ile mücadele için zirai ilaçlama yapıldı.
 4. Yaprak analiz sonucuna göre tespit edilen eksik mikro besin elementleri ağaçlara pulvarize olarak atıldı.
 5. Dikme fidanların kök çevresinde oluşan yabancı otlar temizlendi.
 6. Zeytin sineği ile mücadele kapsamında ağaçlarımız periyodik olarak kontrol edildi.

EYLÜL 2020

 1. Ağaçların sulama çalışmalarına devam edildi.
 2. Ağaçların dip kısımlarında oluşan yabancı otlar temizlendi.
 3. Bahçe sınırındaki tel çitlerin bir bölümünde oluşan deformasyon temel bölümüne uygulanan beton dolgu ile giderildi.
 4. Damlama sulama borularında oluşan arızalar tamir edildi.
 5. Arazi içinde bulunan atık malzemeler bahçeden kaldırıldı.
 6. Tarım İlçe Müdürlüğünün uyarıları ve bahçemize yakın arazilerde zeytin sineği zararlısının görülmesi nedeniyle ilaç etki süresi dikkate alınarak 2 kez ilaçlama yapıldı.
 7. Zeytin dal kanseri ve mantarı ile mücadele için organik bakır ilaçlaması yapıldı.
 8. Hasat çalışması öncesinde gerekli malzemeler kontrol edilerek eksik olanlar tamamlandı.
 9. Hasat çalışmasında bahçemize gelecek ziyaretçiler ve işçi arkadaşlarımız için el dezenfektanı, maske ve kolonya alımı yapıldı.
 10. Ali Kürşat ile bahçemiz hasat çalışması öncesinde gezildi, ağaçlarımızın ürün durumu değerlendirilerek uygulanacak çalışma programı belirlendi.

EKİM 2020

 1. Hasat çalışması öncesinde, bahçemizin meyve durumu tespit edilerek çalışmanın nasıl yapılacağı belirlendi. Buna göre, ilk olarak sofralık zeytin özelliğine sahip ürün elle toplandı. Yağlık zeytinlerimizi makine ile toplamaya devam ediyoruz.
 2. Hasat çalışması öncesinde, zeytin sineği ile mücadele için zirai ilaçlama yapıldı.
 3. Zeytinliğimiz, dal kanseri hastalığı ve diğer fungisit (mantar) zararlılarına karşı organik ilaç kullanılarak ilaçlandı.
 4. Otomatik sulama sistemi kapatıldı. Damlama sulama boruları toplanarak ağaç dallarına asıldı.
 5. İyi Tarım yetkilileri bahçemize gelerek denetimlerini tamamladı.
 6. Yağ numuneleri analiz yaptırılmak üzere Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvarına teslim edildi.

KASIM 2020

 1. Hasat çalışması  tamamlandı, 45500 kg zeytin toplandı, toplanan ürün işlenmek üzere Kürşat Tarım İşletmesine verildi.
 2. Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvarında yapılan inceleme sonucu; yağımızın serbest yağ asitliği 0,48 (oleik asit cinsinden) çıktı, yağımız ''naturel sızma zeytinyağı'' olarak sınıflandırıldı. 
 3. Bahçemizin İyi Tarım Denetlemesi ve kalıntı testleri olumlu olarak sonuçlandı.
 4. Sulama çalışmalarında kullanılan damlama sulama boruları toplanarak ağaçlara asıldı.
 5. Dal kanseri hastalığı ile mücadele kapsamında 'mastercop'' ile bakır ilaçlaması yapıldı.

ARALIK 2020

 1. Şişelenmiş olan yağlar Kürşat Tarım İşletmesinden alındı.
 2. 2020 yılı İyi Tarım Belgesi alındı.
 3. 2021 yılı ÇKS belgesi alındı.
 4. Kuruyan dikmelerin yerine dikilmek üzere 10 adet yetişkin Ayvalık türü fidan alındı..
 5. Zeytin ağaçlarının gövdesinden çıkan obur sürgünlerin kesilmesine başlandı.