Zeytinliğin 12 ayı - 2019

OCAK 2019

 1. Melin ailesi zeytinliğinin ilk hasat ürünlerinden Kürşat firması ve Edremit Zeytincilik Okulu tarafından hazırlanan zeytinyağları şişelendi ve etiketlendi.
 2. İyi Tarım firması ile hizmet ve sertifika sözleşmeleri imzalandı.
 3. Bahçemizin yağışlı dönemdeki toprak geçirgenliği ve drenaj sisteminin çalışması kontrol edildi.
 4. Bahçemizde bulunan ağaçların genel durumu kontrol edildi.
 5. Kuyu suyunun kimyasal ve biyolojik analizi yaptırıldı.
 6. Konteyner yanında bulunan alana iyi tarım malzemelerinin konulması için bir depo ve kapalı alan yapıldı.
 7. Hasat sonrasında ağaçlarımızın ürün kg miktarlarını gösteren renkli pleksi malzemeler yaptırıldı.
 8. Şubat ayında yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek iş programı yapıldı.

ŞUBAT 2019

 1. Budama çalışmaları tamamlandı.
 2. Budama sonrasında, kesilen geniş yüzeylere yara macunu sürüldü.
 3. Zeytin ağaçlarının tepe taçlarına DAP gübresi atıldı ve toprağa karıştırıldı.
 4. Bahçemizde bulunan ağaçların genel durumu kontrol edildi.
 5. Bahçemize dikilmek üzere incir ve nar fideleri alındı.
 6. Konteyner yanına üstü kapalı bir depo yapıldı.
 7. İyi tarım uygulama malzemelerinin konulması için kapalı bir oda yapıldı.
 8. Artezyen kuyu alanında bulunan pompaların korunabilmesi için ahşap malzeme ile çardak yapıldı.

MART 2019

 1. Zeytin ağaçlarının kök bölgelerine gelecek şekilde şeker gübresi ve leonardit toprak düzenleyicisi atıldı.
 2. Zeytin ağaçlarına 2. bordo bulamacı ilaçlaması yapıldı.
 3. Bahçe toprağı diskaro ile sürülüp, yabancı otlar toprak içine karıştırılarak yeşil gübre oluşumu sağlandı.
 4. Vejatasyon dönemi nedeniyle ağaçlarda yaprak ve çiçeklenmeyi teşvik ettirici özellikte yaprak gübresi ve humik asit karışımı pulvarize olarak atıldı.
 5. Atık dalların yakılması sırasında rüzgar nedeni ile zarar gören yaprak ve sürgünler kesilerek çıkarıldı.
 6. Dikme fidelerin alt sürgünleri temizlendi, öncü dal seçimi yapılarak budanmaları tamamlandı.
 7. İyi tarım firması yetkilisiyle bahçe ve ağaçlar kontrol edilerek ilaç yıkama alanı yer tespiti yapıldı.
 8. İyi tarım alanı açık depo alanına elektrik tesisatı çekildi ve aydınlatma elemanı konuldu.
 9. Artezyen kuyu alanında açık halde bulunan kablolar düzenlenerek koruyucu içine alındı.

NİSAN 2019

 1. Bahçenin farklı noktalarından toprak numuneleri alınmış ve analiz yaptırıldı.
 2. Toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme programı belirlendi.
 3. Sıvı Bakır ile ağaçlara koruyucu ilaçlama yapıldı.
 4. Mikro iz elementler ile sıvı yaprak gübrelemesi yapıldı.
 5. Bahçe tiller ile sürülerek yabancı otlar toprağa karıştırılmış ve ağaçlara yeşil gübreleme yapıldı.
 6. Sürüm sonrasında ortaya çıkan büyük taş parçaları toplanmış ve gerekli yerlere dolgu çalışması yapıldı.
 7. İlaç deposu yıkanması için gerekli beton zemin ve su tahliyesi yapıldı.
 8. İyi Tarım Firması yetkilisi ile bahçe dolaşılarak gerekli kontroller yapıldı.

MAYIS 2019

 1. Bahçe geneli tiller ile sürüldü. Yabancı otlar toprağa karıştırıldı.
  Bahçemizin su tutan bölgelerinde diskaro ile toprak sürümü tekrarlandı ve toprağın havalandırılması sağlandı.
 2. Jeoloji Mühendisi Hasan Arısoy ile bahçenin su tutan bölgelerinde inceleme yapılarak Drenaj hattı projesi yapılmasına karar verildi.
 3. Zeytin ağaçlarının gövdelerine hastalıklara karşı koruma amaçlı olarak kireç sürüldü.
 4. Bahçenin uygun yerlerine 14 adet Zeytin fidesi dikildi,fidelerin kök çanaklarına yanmış hayvan gübresi konuldu.
 5. Pamuklu bit zararlısına karşı insektisit türü ilaçlama yapıldı.
 6. İlaçlama ile birlikte mikro iz elementler pulvarize olarak yapraktan verildi.
 7. Komşu arazilerden geçilerek bahçemize kadar gelen patika yol, iş makinesi ile düzeltildi.

HAZİRAN 2019

 1. Damlama sulama borularının tamir ve kontrolleri yapılarak ağaç kök çevrelerine  serilmesi çalışmaları tamamlandı.
 2. Ağaçların sulama çalışmalarına başlandı.
 3. Ağaçların bedenlerine koruma amaçlı olarak kireç sürüldü.
 4. Ağaç hasat tabelaları temizlendi.
 5. Dikme zeytin fidelerine kök çanağı açıldı, yanmış koyun gübresi konuldu.
 6. Ağaçların kök çevrelerinde bulunan yabancı otlar tırpanla temizlendi
 7. Zeytin güvesi zararlısı için ilaçlamayla birlikte mikro iz element gübresi atıldı.

TEMMUZ 2019

 1. Zeytin ağaçlarının sulama çalışmaları, stres oluşturmak amacıyla 15 Temmuz tarihinde sonlandırıldı. Dikme ağaçların su ihtiyacı fazla olduğu için sulanmalarına periyodik olarak devam ediliyor.
 2. Geçtiğimiz yıl alınan ve yanması için dinlenmeye bırakılan hayvan gübresi fermente olduğu için, arazimizin su tutan bölgelerine kiralanan iş makinası ile serildi.
 3. Bahçemizin su tutan bölümü hariç diğer alanlarına diskaro çekildi.
 4. Sürüm öncesinde zarar görmemesi için toplanan damlama sulama boruları toprak işleme çalışması sonrasında tekrar tepe tacına serildi.
 5. Kadastro yolu iş makinası yardımı ile temizlenmiş ve tesviye edilerek araç ile girilebilir hale getirildi.
 6. Kozak bölgesinde meydana gelen fırtına sonrasında kırılan dal ve sürgünler uygun yerlerinden kesildi.
 7. Arazimizin su tutan çukur bölgelerinin kot ölçümleri sonrasında doldurulmasına, verilecek doğal eğimle fazla suyun tahliyesine karar verildi.
 8. Bahçemizde bulunan Konteyner-ev temizlenip kullanıma hazır hale getirildi.
 9. Dikme ağaçların, dip kısımlarında oluşan kaymak tabakasını kırmak için çapalama yapıldı.

AĞUSTOS 2019

 1. Bahçemizin su tutan bölgelerinde kot belirleme çalışmaları yapılarak çukur olan bölgelere toprak dolgusu yapıldı, belirlenen alanlara ilave drenaj hattı çekildi.
 2. Bahçemiz diskaro ile sürüldü, yabani otları kesildi.
 3. Feyziye Mektepleri Vakfı Mezunlar Derneği Başkanı Cemal Kızıltan tarafından gönderilen 30 adet gemlik türü zeytin fidesi belirlenen alanlara dikildi.
 4. Zeytin sineği mücadelesi için ilaçlama yapıldı.
 5. Verticillium hastalığı ile mücadele için bahçemizde bulunan 4 adet ağaça solarizasyon uygulaması yapıldı.
 6. Ağaçlarımızın alt kısımlarından çıkan piç sürgünler kesildi.
 7. Ağaçlarımızın gövdelerinden çıkan obur sürgünler temizlendi, öncü olan sağlıklı sürgünler ise gençleştirme amacıyla bırakıldı.
 8. Ağaçlarımızın sulama çalışmalarına periyodik olarak devam edildi.
 9. Hasat çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet Pellenc marka hasat makinası satın alındı.
 10. Bahçemizde bulunan konteyner evin eksikleri tamamdı.
 11. İyi Tarım Danışmanımız Aycan Titiz ile hasat öncesinde bahçe kontrol edilerek eksiklikler belirlendi.

EYLÜL 2019

 1. Zeytin sineği ile mücadele kapsamında ikinci kez ilaçlama yapıldı.
 2. Bahçemizin uygun boşluklarına 30 adet Gemlik türü Zeytin fidanı dikildi.
 3. Dikilen yeni fidelere damlama sulama tesisatı çekildi.
 4. Bahçemizde bulunan fidelere ahşap herekleme çalışması yapıldı.
 5. Drenaj çalışması yapılan alanın toprağı tesviye edilerek düzeltildi.
 6. Bahçemizin su tutan alt bölümlerine diskaro çekildi. Bu bölgeye serilen gübre toprakla karıştırıldı.
 7. Sürüm sonrasında çıkan ve bahçemizin muhtelif yerlerinde olan büyük taşlar toplandı.
 8. Ağaçlarımızın sulama çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edildi.
 9. Hasat çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.
 10. İyi Tarım Danışmanımız ile arazi gezildi, yapılacak çalışmalar planlandı.

EKİM 2019

 1. Hasat, Edremit bölgesinden gelen tayfalarla 17 günde tamamlandı.
 2. Hasat, meyvenin erken hasat için en uygun olduğu dönemde yapıldı ve elde edilen ürün gün içinde işletmede soğuk sıkım yöntemi ile sıkıldı.
 3. Zeytinliğimiz, hasat çalışmaları sırasında İyi Tarım yetkilileri tarafından denetlendi. Denetleme sonucuna göre "İyi Tarım" sertifikamızı bu yıl hazırlanacak ürünlerimizde kullanma izni onaylandı.

KASIM 2019

 1. Kürşat Tarım İşletmesi tarafından, Melin ailesi adına zeytin sıkım işlemi tamamlandı, şişe dolum işlemlerine başlandı. Tadlandırılacak zeytinler gerekli işlemlerin ardından tanklara alınarak doğal fermantasyon sürecine bırakıldı.
 2. 2019 yılı hasat çalışmaları sonrasında elde edilen ürün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından denetlenerek İyi Tarım Ürünü Sertifikası almaya hak kazandı.
 3. Ayvalık Ticaret Odası Analiz Laboratuvarı duyusal analiz sonucuna göre Melin yağında hiçbir kusur bulunmadı. Melin zeytinyağı, duyusal özellikleri ve 0,3 asit oranı ile Naturel Sızma Zeytinyağı olarak sınıflandırıldı.
 4. 2020 yılı çalışmaları öncesinde, toprağımızın besin elementleri ihtiyacının belirlenebilmesi için bahçenin 3 farklı bölgesinden numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi.
 5. Hasat çalışmaları sonrasında, dal kanseri hastalığı ile etkin şekilde mücadele için bakır ilaçlaması yapıldı.
 6. 2020 Üretim yılı için ÇKS belgesi alındı.

ARALIK 2019

 1. Kürşat Tarım İşletmesinde sıkılan ve şişelenen zeytinyağlarının bir bölümü teslim alındı.
 2. Zeytinyağımızda "MELİN" markası bu yıl ilk kez kullanılmaya başlandı.
 3. Ağaçlarımızın besin elementleri ihtiyacının doğal yollarla karşılanması ve toprak yapısının iyileştirilmesi için organik gübre alımı yapıldı.
 4. Ağaçlarımızın tepe taç izdüşümlerine organik gübre atıldı.
 5. Bahçemizin su tutan alt bölümünde kullanılmak üzere, toprağın havalanması ve yeşil gübre ihtiyacının karşılanabilmesi için bakla tohumu alımı yapıldı.
 6. Toprak analiz sonuçları değerlendirilerek yeni dönem için gübreleme programı yapıldı.
 7. Zeytin dal kanseri (Pseudomonas savastanoi) hastalığı ile yapılan mücadele etkisini gösterdi. Dal ve sürgünlerde bulunan ur-siğillerin kurumaya başladığı görüldü.
 8. Zeytin hasat makinelerinin bakımları yaptırıldı.