2021-2022 Yılı Burslu Öğrencilerimiz

2021-2022 öğretim yılında 3 ortaöğretim, 42 üniversite olmak üzere toplam 45 burslu öğrencimiz var.
Üniversite öğrencilerimizin 19'u Ayvalık ve Balıkesir'in diğer ilçelerinden, lise öğrencilerimizin 3'ü de Ayvalıklı ve Anadolu Lisesi öğrencisi.   
Öğrencilerimizin 24'ü kız, 18'i erkek.

Fakültelere göre dağılım:

Mühendislik: 12
Tıp: 10
Hukuk: 4
Fen Bilimleri: 4
Eğitim: 3
İdari Bilimler: 3
Sosyal Hizmetler: 2
Eczacılık: 1
Hemşirelik: 1
İstatistik: 1
İşletme: 1