Zeytinliğin 12 ayı, 2021

OCAK 2021

 1. İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ziyaret edildi, zeytinlik için yapılması gerekli çalışmalar görüşüldü. Araştırma Enstitüsü kampüsünde bulunan birimler dolaşılarak bilgi alındı.
 2. Zeytin ağaçlarının ana gövdelerinden çıkan obur sürgünlerin temizlenmesi çalışmaları tamamlandı.
 3. Çıkarılan atık dallar bahçe dışına taşındı.
 4. Zeytinliğimize gelen Yüksek Gerilim Enerji hattının kontrol ve sorumluluğunun zorunlu olmasından ötürü, yetki belgeli bir elektrik mühendisiyle sözleşme imzalandı.
 5. Zeytin ağaçlarımıza atılmak üzere kompoze gübre alımı yapıldı.

ŞUBAT 2021

 1. Zeytin ağaçlarının ana gövdelerinden çıkar obur sürgünler, ana gövde üzerinde gençleştirme amaçlı yedek dal bırakılarak temizlendi.
 2. Budama sonrasında oluşan geniş kesi yerlerine hastalıklardan korunma amaçlı çam katranı sürüldü.
 3. Toprak tavı uygun olduğu zaman tiller ile sürüm yapıldı. Yapılan sürüm çalışması; arazinin eğim durumu dikkate alınarak uygulandı ve yağış sularının drenajı sağlandı.
 4. Ağaçların tepe taç izdüşümlerine makine ile makro ve mikro elementi bitki besleme gübresi atıldı.  
 5. Dal kanseri ve mantarı hastalıkları ile mücadele için zirai ilaç alımı yapıldı.

MART 2021

 1. Zeytin ağaçlarımızın bahar dönemi budama çalışmaları tamamlandı, çıkarılan atık dallar bahçe dışına taşındı.
 2. Zeytin dal kanseri ve diğer sistemik mantar hastalıkları ile mücadele kapsamında, ağaçlarımız tek tek elle bakır ilacı kullanılarak ilaçlandı.
 3. Dikme ağaçların kök çevreleri çapalanarak yabancı otları alındı.
 4. 10 adet yeni zeytin fidanı dikimi yapıldı.
 5. Hasat makinalarının bakım-onarımları yaptırıldı.
 6. Trafo ana sigorta arızası giderildi.

NİSAN 2021

 1. Tiler ile toprak sürümü yapıldı.
 2. Sürüm sonrası yeşil mazlemenin toprağa karışması sonucu doğal gübre oluştu.
 3. Zeytin ağaçlarımızın sürgün ve somak gelişmelerini güçlendirmek için sıvı yaprak besini ve deniz yosunu gübrelemesi yapıldı.
 4. İyi Tarım danışmanımız bahçemizi kontrol etti.

MAYIS 2021

 1. Soğuk nedeniyle bahçemizin alt bölümünde zarar gören ağaçlara sıvı bakır ve humik asit karışımı verildi.
 2. Pamuklu bit zararlısının önlenmesi için ilaçlama yapıldı.
 3. Fırtına sonrasında kırılan dallar hızar motoru ile çıkarıldı.
 4. Trafoda meydana gelen arıza giderildi.
 5. İyi Tarım danışmanımız bahçemizi kontrol etti.

HAZİRAN 2021

 1. Zeytin güvesi ilaçlamasıyla birlikte ağaçlara sıvı yaprak gübresi atıldı.
 2. Zeytinlik toprak alanında oluşan otların temizlenmesi ve yeşil gübrelemenin sağlanması için sürüm çalışmalarına başlandı.
 3. Ağaç ve dikmelerin kök boğazlarında oluşan yabancı otlar tırpan ile temizlendi.

TEMMUZ 2021

 1. Budama yapılan ağaçların yeni sürgünlerinde fidan tırtılı zararı olduğu görüldü, insektisit ile ilaçlamayı yapıldı.
 2. Ağaçlarda susuzluk belirtisine rastlanmadı, dal kanseri ile mücadele de ettiğimiz için su vermeme kararı alındı.
 3. Zeytin sineği ilaçlaması için zirai ilacı satın alındı.
 4. Dikme ağaçların kuruyan kısımlarının çıkarılmasına ve bazı ağaçların kırık dallarının kesilmesine karar verildi.
 5. Budama sonucunda alt bölümdeki ağaçların bol sürgün vererek geliştikleri görüldü.
 6. İyi Tarım danışmanımız Aycan Hanımla görüşüldü, çalışmalarımız hakkında bilgi verildi.

AĞUSTOS 2021

 1. Dikme fidanlara 15 gün ara ile sulama yapıldı.
 2. Zeytin sineği zararlısı görülme riskine karşı bahçemizin tümü ilaçlandı.
 3. Fırtına sonucunda kırılan dallar uygun şekilde budandı.
 4. Budama sonrasında dal kesme motorlarının bakımları yaptırıldı.

EYLÜL 2021

 1. Dikme fidanlara 15 gün ara ile sulama yapıldı.
 2. Dikme ağaçların sulama çanakları çapalanarak toprakları havalandırıldı.
 3. Zeytin dal kanseri ile mücadele kapsamında bu yıl sulama yapılmadı. Ürünün tane özelliğinin olmaması nedeniyle bu yıl yağ yapılmasına karar verildi.
 4. Zeytin sineği zararlısı için 14 gün etki süreli insektisit ilaçlaması yapıldı.
 5. Budama çalışması sonrasında, yapılan kontrol ile belirlenen eksiklikler tamamlandı.
 6. Bahçemizin içindeki araç yolu ve ön tarafındaki boylu otlar, traktör ile tesviye edilerek temizlendi.
 7. Hasat öncesinde ekipmanların bakımları yapıldı.
 8. Hasat çalışması için, ekip oluşturma noktasında ön görüşmeler yapıldı.
 9. Konteyner içi ve iyi tarım odasının temizlik ve düzenlemeleri yapıldı.

EKİM 2021

 1. Derin budama yapılan alt bölümdeki ağaçlara, etkili bir sıvı bakır ilaçlaması elle ve pulvarize olarak atıldı.
 2. Yapılan kontrol sonunda, tespit edilen budama eksiklikleri tamamlandı.
 3. Kasım başı itibariyle hasada başlama kararı alındı.
 4. Hasat çalışması için gereken malzeme kontrolleri yapıldı, eksiklikler tamamlandı.
 5. Kürşat Tarım İşletmesi ile görüşülmüş ve hasat çalışma takvimi bilgisi verildi.
 6. İyi Tarım denetlemesi için, gereken evraklar kontrol edilerek İyi Tarım Danışmanımız Aycan Hanım'a teslim edildi.

KASIM 2021

 1. 2021 Yılı Hasat çalışması tamamlandı.
 2. Zeytinyağımızın serbest yağ asitliği analiz sonucu: % oleik asit cinsinden 0,44 olarak ölçüldü.
 3. Sıkım işlemi sonrasında, zeytinyağları Kürşat Tarım İşletmesinde tanklara konuldu.
 4. Zeytinyağı ambalajlaması için gerekli olan cam şişe ve teneke kutu alımları yapıldı.
 5. Hasat sonunda, toprağımızın ve ağaçlarımızın besin ihtiyaçlarını sağlıklı olarak öğrenebilmek için toprak-yaprak analizleri yaptırıldı.
 6. Hasat sonunda dal kanseri ile mücadele kapsamında bakır ilaçlaması yapıldı.
 7. Ayvalık Ticaret Odasına, Coğrafi işaret alımı için gerekli başvuru yapıldı.
 8. 2021 Yılı İyi Tarım denetlemesi yapıldı, çalışmalarımız beğenildi.

ARALIK 2021

 1. Ayvalık Ticaret Odası tarafından, Melin zeytinyağlarına coğrafi işaret onayı verildi.
 2. Zeytin dal kanseri hastalığı ile mücadele kapsamında, ağaçlara bakır ilaçlaması yapılmıştır.
 3. Yaprak ve toprak analiz sonuçları değerlendirilerek, gübreleme türüne karar verildi.