Zeytinliğin 12 ayı - 2020

OCAK 2020

 1. Bahçemize yatay ve düşey doğrultuda çift kat tiller sürümü yapıldı.
 2. Bahçemizin su tutan alt bölümüne bakla ekimi yapıldı. Böylece, baklanın kazık kök sistemiyle toprağı havalandırması ve yeşil gübreleme ile bu bölgenin organik maddesinin zenginleştirilmesi hedeflendi.
 3. Kök solgunluğu(Verticillium) hastalığı ile mücadele için açılan çukurlara toprak dolgusu yapıldı.
 4. Zeytinliğimizin toprak yüzeyinin fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi için alanımızın tümüne DAP gübresi atıldı.
 5. Zeytin ağaçlarımıza Blue bordo ilaçlaması yapıldı.
 6. Kuyu alanının yağıştan zarar görmemesi için ahşap malzeme ile kapatılması çalışmaları tamamlandı.
 7. 2020 yılı için İyi Tarım sözleşmesi imzalandı.
 8. Şubat ayında yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek iş programı yapıldı.

ŞUBAT 2020

 1. Açık depo alanı ve iyi tarım ilaç deposu temizlenerek düzenlendi.
 2. Damlama boruları ve ek bağlantıları kuyu alanına konuldu.
 3. Artezyen kuyusunun paslanan metal aksamları boyandı.
 4. Rüzgar ve fırtına etkisi ile kırılan dallar hızar motoru ile kesildi.
 5. Dikmelerin herekleri kontrol edilmiş ve açılanları bağlandı.
 6. Hasat makinalarının yıllık bakımları yapıldı.
 7. Budama çalışması için ekip ve malzeme hazırlığı yapıldı.

MART 2020

 1. Zeytinliğin tüm toprak alanına Amonyum sülfat gübresi atıldı.
 2. Bahçemizde budama çalışması: Bu çalışma kapsamında yaşlı dallar çıkarıldı, yoğun sürgün taşıyan uç dallar seyreltildi, ağaçların iç kısımlarının ışık alabilmesi için aralama budamaları yapıldı.
 3. Budanan geniş kesi yerlerine muhtemel bir mantar hastalığının oluşumana engel olmak amacı ile doğal çam katranı sürüldü.
 4. Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri bahçemize gelerek budama çalışmalarını kontrol etti. Budama desteği için gerekli onay alındı.
 5. Dal kanseri ve halkalı leke hastalığı ile mücadele için ağaçlarımıza 2. Bordo bulamacı ilaçlaması yapıldı.
 6. İyi Tarım Danışmanımız Aycan Hanım'a uygulanan bakım çalışmaları hakkında bilgi verildi ve görüşleri alındı.

NİSAN 2020

 1. Zeytin ağaçlarının budama çalışmaları tamamlandı.
 2. Budama çalışmaları Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından denetlendi.
 3. Bahçemizin toprak alanına azot gübresi atıldı.
 4. Bahçemiz diskaro ile sürüldü, yabancı otlar toprağa karıştırıldı.
 5. Bahçemizin alt bölümüne toprak besleme için ekilen bakla fideleri sürülerek toprağa karıştırıldı.
 6. Bahçemizin sürgün ve somak (meyve öncesi) gelişimlerinin iyi olduğu görüldü.
 7. Zeytin ağaçlarımıza meyve oluşum süreci öncesinde yaprak gübresi ve sıvı humik asit karışımı atıldı.
 8. Dikme fidelerine sulama çanağı açıldı ve toprakları havalandırıldı.
 9. Kuruyan fidelerin yerine dikilmek üzere 10 adet Ayvalık türü zeytin fidesi alındı.