Zeytinliğin 12 ayı, 2021

OCAK 2021

 1. İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ziyaret edildi, zeytinlik için yapılması gerekli çalışmalar görüşüldü. Araştırma Enstitüsü kampüsünde bulunan birimler dolaşılarak bilgi alındı.
 2. Zeytin ağaçlarının ana gövdelerinden çıkan obur sürgünlerin temizlenmesi çalışmaları tamamlandı.
 3. Çıkarılan atık dallar bahçe dışına taşındı.
 4. Zeytinliğimize gelen Yüksek Gerilim Enerji hattının kontrol ve sorumluluğunun zorunlu olmasından ötürü, yetki belgeli bir elektrik mühendisiyle sözleşme imzalandı.
 5. Zeytin ağaçlarımıza atılmak üzere kompoze gübre alımı yapıldı.

ŞUBAT 2021

 1. Zeytin ağaçlarının ana gövdelerinden çıkar obur sürgünler, ana gövde üzerinde gençleştirme amaçlı yedek dal bırakılarak temizlendi.
 2. Budama sonrasında oluşan geniş kesi yerlerine hastalıklardan korunma amaçlı çam katranı sürüldü.
 3. Toprak tavı uygun olduğu zaman tiller ile sürüm yapıldı. Yapılan sürüm çalışması; arazinin eğim durumu dikkate alınarak uygulandı ve yağış sularının drenajı sağlandı.
 4. Ağaçların tepe taç izdüşümlerine makine ile makro ve mikro elementi bitki besleme gübresi atıldı.  
 5. Dal kanseri ve mantarı hastalıkları ile mücadele için zirai ilaç alımı yapıldı.

MART 2021

 1. Zeytin ağaçlarımızın bahar dönemi budama çalışmaları tamamlandı, çıkarılan atık dallar bahçe dışına taşındı.
 2. Zeytin dal kanseri ve diğer sistemik mantar hastalıkları ile mücadele kapsamında, ağaçlarımız tek tek elle bakır ilacı kullanılarak ilaçlandı.
 3. Dikme ağaçların kök çevreleri çapalanarak yabancı otları alındı.
 4. 10 adet yeni zeytin fidanı dikimi yapıldı.
 5. Hasat makinalarının bakım-onarımları yaptırıldı.
 6. Trafo ana sigorta arızası giderildi.

NİSAN 2021

 1. Tiler ile toprak sürümü yapıldı.
 2. Sürüm sonrası yeşil mazlemenin toprağa karışması sonucu doğal gübre oluştu.
 3. Zeytin ağaçlarımızın sürgün ve somak gelişmelerini güçlendirmek için sıvı yaprak besini ve deniz yosunu gübrelemesi yapıldı.
 4. İyi Tarım danışmanımız bahçemizi kontrol etti.

MAYIS 2021

 1. Soğuk nedeniyle bahçemizin alt bölümünde zarar gören ağaçlara sıvı bakır ve humik asit karışımı verildi.
 2. Pamuklu bit zararlısının önlenmesi için ilaçlama yapıldı.
 3. Fırtına sonrasında kırılan dallar hızar motoru ile çıkarıldı.
 4. Trafoda meydana gelen arıza giderildi.
 5. İyi Tarım danışmanımız bahçemizi kontrol etti.