Zeytinliğin 12 ayı, 2021

OCAK 2021

  1. İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ziyaret edildi, zeytinlik için yapılması gerekli çalışmalar görüşüldü. Araştırma Enstitüsü kampüsünde bulunan birimler dolaşılarak bilgi alındı.
  2. Zeytin ağaçlarının ana gövdelerinden çıkan obur sürgünlerin temizlenmesi çalışmaları tamamlandı.
  3. Çıkarılan atık dallar bahçe dışına taşındı.
  4. Zeytinliğimize gelen Yüksek Gerilim Enerji hattının kontrol ve sorumluluğunun zorunlu olmasından ötürü, yetki belgeli bir elektrik mühendisiyle sözleşme imzalandı.
  5. Zeytin ağaçlarımıza atılmak üzere kompoze gübre alımı yapıldı.

ŞUBAT 2021

  1. Zeytin ağaçlarının ana gövdelerinden çıkar obur sürgünler, ana gövde üzerinde gençleştirme amaçlı yedek dal bırakılarak temizlendi.
  2. Budama sonrasında oluşan geniş kesi yerlerine hastalıklardan korunma amaçlı çam katranı sürüldü.
  3. Toprak tavı uygun olduğu zaman tiller ile sürüm yapıldı. Yapılan sürüm çalışması; arazinin eğim durumu dikkate alınarak uygulandı ve yağış sularının drenajı sağlandı.
  4. Ağaçların tepe taç izdüşümlerine makine ile makro ve mikro elementi bitki besleme gübresi atıldı.  
  5. Dal kanseri ve mantarı hastalıkları ile mücadele için zirai ilaç alımı yapıldı.